Finanse, controling, budżetowanie

 

Cele szkolenia

 Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jak stosować Zrównoważoną Kartę Wyników do wzrostu wartości firmy?
  • Jak kaskadyzować Zrównoważoną Kartę Wyników na niższe szczeble organizacji?
  • Jak wdrożyć strategiczną kartę wyników?
  • Jakie korzyści można otrzymać z BSC?
  • Jak identyfikować procesy i wskaźniki kluczowe KPI?
  • Jak definiować i zarządzać wskaźnikami operacyjnym?
  • Na czym polega podział na perspektywy zarządzania strategicznego?

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »