Finanse, controling, budżetowanie

 

 

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jakie jest znaczenie Controllingu w organizacji?
  • Jak rozwijać umiejętności samodzielnego tworzenia budżetów?
  • Jakie są sposoby budżetowania?
  • Jak wyglądają typowe procedury budżetowe?
  • Jak opisać zasady monitorowania realizacji budżetu?
  • Jakie są narzędzia analizy i interpretacji odchyleń od budżetu

 

to szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

 

 

Prowadzący 

 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

 

 

Pobierz pełny opis szkolenia »

Metody prowadzenia zajęć »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »