Finanse, controling, budżetowanie

 

Cele szkolenia

 Jesli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jaka jest podstawowa wiedza z zakresu zarządzania aktywami płynnymi w aspekcie działalności firmy?
  • Jakie są oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową  na  ekonomiczną wartość firmy?
  • Jak ocenić  własne decyzje na płynność finansową?
  • Jak wpływa otwartość na problematykę płynności finansowej?

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »