Szkolenia

Firma GRANTUS w celu sprawdzenia efektywności szkoleń stosuje najbardziej popularną obecnie konstrukcję pozwalającą uniknąć błędów w ocenie rezultatów szkolenia – model D. L. Kirkpartick’a przyjmujący, iż rezultaty oceniać należy na poziomie:

 1. Reakcji – cel: oceniamy zadowolenie uczestników ze szkolenia.
  Na tym poziomie dążymy do oceny stopnia zadowolenia uczestników ze szkolenia – zarówno w odniesieniu do jego zakresu merytorycznego, pracy, umiejętności i wiedzy trenera, jak i aspektów organizacyjnych. Pozytywne reakcje na szkolenie są warunkiem koniecznym do wdrożenia zmian. Ocena ta dokonywana jest najczęściej bezpośrednio po zakończonym szkoleniu („na gorąco”), w oparciu o badanie ankietowe, ew. wywiady, obserwacje.
 2. Uczenia się – cel: oceniamy przyrost wiedzy, umiejętności i postaw.
  Na tym poziomie dokonujemy oceny przyrostu wiedzy i umiejętności oraz określenia zmian w postawach uczestników szkoleń. Ocena każdego z przedstawionych trzech aspektów uczenia się wymaga odniesienia się do stanu przed szkoleniem. Zmiana w tych obszarach świadczy o sukcesie samego szkolenia (rozumianego jako proces uczenia się), nie musi natomiast świadczyć o faktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Ocena ta dokonywana jest z wykorzystaniem metod ankietowych, ale także wywiadów (w tym z przełożonymi, trenerami), testów wiedzy, obserwacji.
 3. Zachowania – cel: oceniamy wykorzystanie rezultatów szkolenia w praktyce.
  Na poziomie zachowań dokonujemy oceny zmian w sposobie postępowania uczestników wskutek zrealizowanego szkolenia. W założeniu ocena taka powinna być dokonana w dłuższym odstępie czasowym po wykonanym szkoleniu (kilka miesięcy po szkoleniu). Jest to więc ocena dokonywana „na zimno”, ze względu na fakt, iż trwałe zmiany w zachowaniu nie są dostrzegalne od razu. Dopiero obserwacja zmian w zachowaniach uczestników świadczy o faktycznych skutkach szkolenia dla organizacji. Najczęściej stosowanym narzędziem jest obserwacja uczestników szkoleń oraz wywiady i badania ankietowe.
 4. Efektów – cel: oceniamy wyniki pracy uczestników szkoleń i efekt na poziomie całej organizacji.
  Ocena efektów szkolenia zakłada odniesienie wyników pracy uczestników szkolenia do celów organizacji, do osiągnięcia których miało się przyczynić dane szkolenie. Najpopularniejszą metodą badania jest wywiad, burza mózgów, ew. desk research i badania ankietowe. W procesie realizacji niniejszego badania wykorzystujemy takie narzędzia badawcze, jak: desk research, zogniskowane wywiady grupowe (FGI), badania ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne (IDI), obserwacje, czy warsztaty robocze. Badanie efektywności szkoleń zwieńczone zostaje pisemnym raportem zawierającym nie tylko wyniki prac zespołu badawczego, ale również wnioski i rekomendacje służące lepszemu planowaniu inwestycji szkoleniowych w przyszłości.

 

Firma GRANTUS może przeprowadzić badanie wyników szkolenia na poziomach wybranych przez Zmawiającego wg. odrębnych zasad, ustalanych indywidualnie z Klientem.

Najbliższe szkolenia

 
24 stycznia 2018

Zarządzanie projektami w pigułce

 

Koszt: 123,00 zł (z VAT)
Miejsce: ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> pobierz harmonogram szkolenia


 
15 lutego 2018

Prawo pracy - omówienie najnowszych zmian

 

Koszt: 250,00 zł (+VAT)
Miejsce: ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> pobierz program szkolenia