Home

Firma GRANTUS Sp. z o.o. z dużym powodzeniem kreuje potencjał swoich Klientów, wspiera ich w realizacji celów poprzez profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracują z nami eksperci i trenerzy posiadający wiedzę dydaktyczną i praktyczną, w tym m.in. z pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej w Bielsku Białej, wykładowcy studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz eksperci zarządzania i oceny projektów.

 

Firma GRANUS Sp. z o. o świadczy także usługi doradcze realizowane w zakresie pozyskiwania dofinasowań ze środków Unii Europejskiej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów – pozyskane dotacje i ich wartość finansowa świadczą o naszym profesjonalizmie i skuteczności w działaniu.

 

0001

 

Standard usługi szkoleniowej wg Polskiej Izby Firm SzkoleniowychNasze usługi są realizowane w zgodzie ze Standardem Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Najbliższe szkolenia

Aktualnie brak wolnych terminów szkolenia. Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zorganizujemy je dla Ciebie.

 

 


 

“Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.”

 Johann Wolfgang Goethe

Aktualności

21-07-2017

4.1 Innowacje społeczne – POWER

  Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs MOTO POWER w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1...

więcej »

18-07-2017

11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej j…

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.3  „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Wnioski można...

więcej »

14-07-2017

Granty na prace badawczo - rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach osi priorytetowej: „zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków...

więcej »

Nasz zespół

 

Zespół GRANTUSA jest dynamiczny, efektywny i skuteczny. Dbamy o wspólne relacje, jesteśmy dla siebie wsparciem, więc dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wierzymy w to, że wspólna praca i podejmowane wspólnie wyzwania dają większe i lepsze efekty. Jesteśmy zespołem synergicznym, a nasze działania uzupełniają się poprzez współpracę i synchronizację. Dzięki zorganizowanej pracy zespołowej, uzyskujemy efekt, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidulanych. Każdy z nas jest ważny, a unikatowe zdolności i talenty każdego członka Naszego zespołu, są rozwijane i stanowią największą wartość pośród wszystkich cenionych przez nas wartości.


 

                                                                                                  
                     


Magdalena Kutak

Właścicielka firmy
Project Manager
Doradca i trener
Anna Bereś

Właścicielka firmy
Project Manager
Doradca i trener  

poznaj nasz cały zepół i pracujących z nami trenerów

więcej »