Finanse, controling, budżetowanie

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu kontroli zarządczej. Ma na celu rozwinięcie kompetencji w tym zakresie oraz uzupełenienie wiedzy na temat raportowania oraz budżetowania.

 

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jakie są sprawozdania finansowe?
  • Jak czytać bilans, jak rachunek wyników?
  • Jakie są sposoby raportowania danych?
  • Jak wyglądają typowe wskaźniki ekonomiczne, służące do oceny firmy?
  • Jak pisać raporty z odchyleń od budżetu?

 

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

 

Prowadzący 

 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

 

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »