Finanse, controling, budżetowanie

 

 

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jak wypracować umiejętności identyfikacji ryzyk finansowych związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej? 
  • Jak poznać instrumenty finansowe służące minimalizacji tych ryzyk oraz ich praktycznego zastosowania w firmie
  • Jak poznać narzędzie finansowe umożliwiające ograniczenie lub eliminację ryzyk finansowych w firmie.
  • Jak zdobyć umiejętności kwantyfikacji ryzyka  celu doboru właściwego instrumentu finansowego umożlwiającego jego ograniczenie w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę?
  • Jak rozbudzić świadomość dotycząca ryzyka finansowego w działalności gospodarczej oraz konieczność jego eliminacji lub ograniczenia?

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »