Finanse, controling, budżetowanie

 

 

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jak oceniać projekty inwestycyjne?
  • Jakie są najczęściej stosowane w praktyce gospodarczej metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych?
  • Jakie są podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywanie w procesie analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, w kontekście prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej?
  • Jak rozbudować świadomość dotycząca ryzyka inwestycyjnego w działalności gospodarczej oraz konieczność zapewnienia dodatnich przepływów pieniężnych?

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »