Komunikacja

 

Cele szkolenia

 Cele szkolenia:

 

  • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania potencjału pracowników firmy w celu wyrównania szans i zapewnienia dostępu do rozwoju z uwzględnieniem równowagi szans rozwojowych.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie roli HR w analizie w procesu wdrażania zmian prawnych.

  • Poznanie zasad i aktów prawnych określających zasady zarządzania różnorodnością.
  • Zdobycie wiedzy o wymaganiach, związanych z równowagą między kobietami i mężczyznami.
  • Poznanie wyzwań współpracy z pokoleniami X, Y i Z uwzględniając perspektywy równowagi płci – wiedza na temat, co akcentować współpracując z poszczególnymi typami pracowników i współpracowników pochodzących z poszczególnych pokoleń oraz kobiet i mężczyzn.

  • Znajomość dobrych praktyk w zarządzaniu różnorodnością.
  • Wiedza, jak stawiać cele w procesie budowania równowagi płci we własnej organizacji.

  • Pogłębienie świadomości w zakresie zarządzania różnorodnością pracowników. 

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »