Komunikacja

 

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

 

  • Poprawa umiejętności motywowania i oceniania pracowników.
  • Poznanie zasad i form oceniania kompetencji na poziomie wiedzy, umiejętności oraz   postaw.
  • Wiedza dotycząca zalet i wad metod oceniania pracowników.
  • Umiejętność skutecznego motywowania pracowników.
  • Pogłębienie świadomości wpływu postawy kierownika wobec motywowania oraz definiowania systemów oceny pracowników na efektywność wykonawczą zespołów.
  • Wdrożenie do samodzielnego rozwoju kompetencji w zakresie motywowania i oceniania pracowników.

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »