Komunikacja

 

Cele szkolenia

Na szkoleniu:

 

  • Zwiększysz wiedzę w zakresie roli HR w analizie w procesu wdrażania zmian prawnych.
  • Zapoznasz się z podstawowymi przepisami prawa pracy, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy.
  • Zdobędziesz wiedzę, jakie przepisy należy stosować przy zatrudnianiu, przebiegu oraz kończeniu stosunku pracy.
  • Zyskasz umiejętności stworzenia/zmodyfikowania wewnętrznych procedur związanych
    z procesem zatrudniania pracownika w firmie.
  • Uświadomisz, czego potrzebują uczestnicy szkolenia, z jakich przepisów powinni korzystać, by prawidłowo wypełniać podstawowe obowiązki pracodawcy.

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »