Komunikacja

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jak zestandaryzować i poprawić umiejętności zarządzania zespołem?
  • Jak skutecznie zarządzać zespołem i efektywnie zlecać i monitorować zadania oraz stawiać cele dla zespołu?
  • Jaki jest poziom dojrzałości Twoich pracowników zgodnie z koncepcją Blancharda?
  • Jakie są metody rozliczania wykonania zadań i struktury rozmów kierowniczych wspierających proces rozwoju kompetencyjnego zespołu?
  • W jaki sposób różnicować zarządzanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika?
  • Jak prowadzić efektywne rozmowy kierownicze?

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

Pobierz pełny opis szkolenia »

Metody prowadzenia zajęć »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »