Rozwój trenerów, coachów i doradców

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnikom metodologię zarządzania projektami, w którym poznają gotowe narzędzia i zakres tworzonej dokumentacji projektowej oraz będą wiedzieli jaka jest rola i odpowiedzialność poszczególnych osób w przedsięwzięciach.

Cele kursu

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • Jak zaprezentować cykl życia projektu i zarządzania projektem w organizacji
  • Jakie narzędzia i techniki stosować w komunikacji podczas prowadzenia projektu
  • Jak prawidłowo monitorować przebieg i wdrożenie projektu
  • Jak prawidłowo zakończyć projekt, unikając nieprawidłowości podczas projektu

Ten kurs został opracowany specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

Informacje dodatkowe

Termin kursu: 11-13 maja 2016 roku

Koszt kursu: 2710 zł netto

Miejsce kursu: Katowice Centrum

Szczegóły kursu; cena zawiera poczęstunek podczas szkolenia, lunch, wydruk materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis kursu »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »