PR, marketing, sprzedaż, obsługa Klienta

 

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich osób, które chcą skutecznie rozwijać się w tematyce związanej z negocjacjami biznesowymi. Dzięki niemu uczestnicy będą mogli poznać efektywne narzędzia ułatwiające prezentacje swoich produktów oraz usług, a także metodcy wzmacniania własnych pozycji w negocjacjach. Zostaną również zorganizowane warsztaty, które pozwolą sprawdzić się w opisywanym zakresie i otrzymać informację zwrotną na temat posiadanych umiejętności. 

 

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

 

  • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w procesie sprzedaży produktów.
  • Wiedza dotycząca tego, jakie są etapy przygotowania i prowadzenia negocjacji.
  • Poznanie pojęć BATNA/MLATNA. \
  • Uporządkowanie zrozumienia pojęć interesów, strategii, celów i procesu negocjacji.
  • Poznanie zasad negocjacji problemowych i pozycyjnych.
  • Umiejętność przygotowania się do prowadzenie negocjacji.
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych (np.: impas, niepowodzenie negocjacyjne).
  • Umiejętność zamykania obszarów negocjacyjnych i całość negocjacji.
  • Większa samoświadomość stosowania narzędzi negocjacyjnych.

 

To szkolenie zostało opracowane specjalnie dla Ciebie.

Prowadzący 

 

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Szczegóły szkolenia;

 

 

 

Metody prowadzenia zajęć »

Pobierz pełny opis szkolenia »

Sposób sprawdzenia wyników szkolenia »

 

Inne szkolenia w tej kategorii