Audyt finansowy

 

Etapy usługi:

1. Analiza przychodów i kosztów.

2. Analiza wskaźnikowa.

3. Analiza struktury kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych,

4. Analiza czynników (np. przewagi kosztowej przedsiębiorstwa).

 

Produkty:

 • Raport zawierający zbiór informacji zebranych w przedsiębiorstwie wraz z ich oceną oraz ze wskazaniem obszarów, które powinny być poddane optymalizacji w zakresie kosztów prowadzenia działalności.
 • Wskazanie możliwości optymalizacji struktury kosztów, jak również określenie tych kosztów, których poziom w wyniku wprowadzonych zmian będzie mógł być zmniejszony.
 • Analiza budżetu i controlling pozwoli na określenie stanu faktycznego
  w przedsiębiorstwie
 • Określenie narzędzi i procedur, jakie należy stosować w controllingu, w celu bieżącej kontroli realizacji planów finansowych.
 • Analiza relacji koszty – przychody – zysk wskaże konieczności zidentyfikowania właściwej relacji kosztów stałych i zmiennych oraz narzędzi do badania właściwej relacji kosztów w celu określenia progu rentowności dla bieżącej sprzedaży produktów/usług oraz planowanej sprzedaży.
 • Analiza kanałów dystrybucji pozwoli na uzyskanie informacji pozwalających określić czynniki, jakie wpływają na sytuację rynkową w branży. Dzięki temu przedsiębiorstwo może wypracowywać strategie, które pozwolą uzyskać mu przewagę konkurencyjną i zwiększyć rentowność.
 • Analiza SWOT pozwoli na opracowanie możliwych, dopuszczalnych i wykonalnych strategii inwestycyjnych, które uwzględniać będą szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa oraz mocne i słabe strony prowadzonej działalności.

 

Efekty doradztwa:

 • Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej i tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej firmy
 • Koncentracja podejmowanych działań na najbardziej dochodowych obszarach działalności.
 • Ochrona przed negatywnymi skutkami zmieniających się trendów rynkowych.
 • Skuteczne motywowanie kadry zarządzającej i pracowników do działania.
 • Zwiększenie atrakcyjności Spółki dla potencjalnych inwestorów.

Aktualności

23-11-2020

Certyfikacja SUS 2.0

Szanowni Państwo,  Z radością informujemy, iż firma Grantus Sp. z o.o. pomyślnie przeszła recertyfikację SUS 2.0. Nasze usługi są realizowane w zgodzie ze Standardem Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

więcej »

11-03-2020

INFORMACJA

Informujemy, iż z powodu zagrożenia związanego z Koronawirusem biuro Grantus Sp. z o.o. pozostaje nieczynne. Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem telefonu oraz e-maila. Za utrudnienia przepraszamy.   Zespół Grantus Sp. z o.o.

więcej »