Aktualności

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-16/19, ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1  Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.

 

Konkurs rozpoczął się 01.08.2019 r. i potrwa do 30.09.2019 r.

 

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego projektu są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie można otrzymać na: zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 5 739 525,00 PLN

 

 

 

Firma Grantus Sp. z o.o. oferuje klientom wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.