Aktualności

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy , Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników  w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.08.2019 r., a zakończy 30.09.2019 r.

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

 

1.Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);

 

2.Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85 %

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 34 012 000,00 PLN

 

 

Firma Grantus Sp. z o.o. oferuje klientom wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

                                                                                                                           

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.